ღონისძიებები

 2017-10-13    დასრულებული
თურქი ორთოპედ-ტრავმატოლგის კონსულტაციები სხივური მედიცინის ცენტრში
 2017-10-13    დასრულებული
სხივური მედიცინის ცენტრი ჯანმრთელობის ფესტივალზე
 2017-08-22    დასრულებული
სამეცნიერო კონფერენცია - „მოწინავე რადიაციული მედიცინა“.