ნატალია შენგელია დე ლანგე

ბირთვული მედიცინის ექიმი,

ბირთვული მედიცინის განყოფილების ხელმძღვანელი

ეკა კალოიანი

ექიმი ენდოკრინოლოგი

ბირთვული მედიცინის განყოფილება

გიორგი გავაშელიშვილი

რადიაციული უსაფრთხოება

ბირთვული მედიცინის განყოფილება