სალომე ესაკია

რადიაციული ონკოლოგი

სხივური მედიცინის განყოფილება

გიორგი ორკოდაშვილი

რადიაციული ონკოლოგი

სხივური მედიცინის განყოფილება

ანა გოდელაშვილი

რადიაციული ონკოლოგი

სხივური მედიცინის განყოფილება

არჩილ პავლიაშვილი

რადიაციული ონკოლოგი

სხივური მედიცინის განყოფილება

გიგა ჩუბინიძე

ექიმი რადიოლოგი

სხივური მედიცინის განყოფილება

გიორგი გავაშელიშვილი

სამედიცინო ფიზიკოსი

სხივური მედიცინის განყოფილება

თინათინ ჩრდილელი

სამედიცინო ფიზიკოსი

სხივური მედიცინის განყოფილება