პროფესორი მერდან ფაიდა

რადიაციული ონკოლოგი,

სხივური მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

დერია იუსელი

სამედიცინო ფიზიკოსი

სხივური მედიცინის დეპარტამენტი