სხივური მედიცინის დეპარტამენტი
                 Liv Hospital-ის სამედიცინო გუნდი

პროფესორი მერდან ფაიდა

რადიაციული ონკოლოგი,

სხივური მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

სერჯან ილმაზი

რადიაციული ონკოლოგი


დერია იუსელი

სამედიცინო ფიზიკოსი


ჰამზა თათლი

სამედიცინო ფიზიკოსი 


 

 

სალომე ესაკია

რადიაციული ონკოლოგი

გიორგი ორკოდაშვილი

რადიაციული ონკოლოგი

ანა გოდელაშვილი

რადიაციული ონკოლოგი

არჩილ პავლიაშვილი

რადიაციული ონკოლოგი

გიგა ჩუბინიძე

ექიმი რადიოლოგი

გიორგი გავაშელიშვილი

სამედიცინო ფიზიკოსი

ზურაბ კერესელიძე

სამედიცინო ფიზიკოსი


თინათინ ჩრდილელი

სამედიცინო ფიზიკოსი

 

            ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტი

ნატალია შენგელია დე ლანგე

ბირთვული მედიცინის ექიმი,

ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ეკა კალოიანი

ექიმი ენდოკრინოლოგი


გიორგი გავაშელიშვილი

რადიაციული უსაფრთხოება