სხივური მედიცინის ცენტრი პაციენტებს სთავაზობს ევროპული სტანდარტის შესაბამის სამედიცინო სერვისს სხივურ და ბირთვულ მედიცინაში.