სიახლეები

სპეციალობის მაძიებელთა მიღება რეზიდენტურაში, დიპლომისშემდგომ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „რადიაციული ონკოლოგია“
IAEA ხარისხის მართვის აუდიტი ბირთვული მედიცინაში
ინტერვიუ სხივური მედიცინის ცენტრის ბირთვული მედიცინის განყოფილების ხელმძღვანელთან
კონსულტაცია LIV Hospital-ის უროლოგთან, პროფესორი ჯუნეიდ სევინჩი
კონსულტაცია LIV Hospital-ის ონკოგინეკოლოგთან, პროფესორი ერალფ ბაშერი
პეტერ შტოლის ვიზიტი სხივური მედიცინის ცენტრში