სიახლეები

ინტერვიუ სხივური მედიცინის ცენტრის ბირთვული მედიცინის განყოფილების ხელმძღვანელთან
კონსულტაცია LIV Hospital-ის უროლოგთან, პროფესორი ჯუნეიდ სევინჩი
კონსულტაცია LIV Hospital-ის ონკოგინეკოლოგთან, პროფესორი ერალფ ბაშერი